ตารางฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร
คำนำ
รายชื่อวิชาในหลักสูตร
บทที่ 1 วัตถุประสงค์การฝึกอบรม บทที่ 2 ตัวเราเองกับลูกเสือสำรอง
บทที่ 3 ลูกเสือสำรองกับเด็ก บทที่ 4 วิชาชาวค่าย
บทที่ 5 คำปฏิญาณและกฎ บทที่ 6 บทบาทผู้กำกับลูกเสือ
บทที่ 7 ธรรมชาติศึกษา ฯ บทที่ 8 การฝีมือและอุปกรณ์
บทที่ 9 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ บทที่ 10 การบันเทิงในกองลูกเสือ
บทที่ 11 วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง บทที่ 12 การเล่นเกม
บทที่ 13 การลูกเสือนานาชาติ บทที่ 14 การทำงานตามโครงการ
บทที่ 15 การวางแผนการฝึกอบรม บทที่ 16 ทักษะลูกเสือสำรอง
บทที่ 17 การสนับสนุนกองลูกเสือฯ บทที่ 18 พิธีการลูกเสือสำรอง
บทที่ 19 การเดินทางสำรวจ บทที่ 20 การบริหารงานในกองฯ
บทที่ 21 แผนปฏิบัติงานส่วนตัว บทที่ 22 ปิดประชุมกองพิเศษ
บทที่ 23 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับฯ บทที่ 24 การกล่าวคำปราศรัย
บทที่ 25 การเสนอผลานตามโครงการ บทที่ 26 พิธีการทางศาสนา
ตำแนะนำทั่วไป
โปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร
 
 
E_mail : beersoft04@gmail.com