เงื่อนเชือก (Knot)
เงื่อนพิรอด
เงื่อนบ่วงสายธนู
เงื่อนเลขแปด
เงื่อนประมง
เงื่อนผูกร่น
เงื่อนปมตาไก
เงื่อนขัดสมาธิ
เงื่อนตะกรุดเบ็ดชั้นเดียว
เงื่อนตะกรุดเบ็ดสองชั้น
เงื่อนกระหวัดไม้
เงื่อนผูกซุง