คณะกรรมการประจำกอง

คณะกรรมการประจำกอง

 

นายอุดมศุกดิ์    มีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา
(A.L.T.)

 

นายปรัชญา    เดชจิรกุล
ประธานกรรมการ

 

นายพิพัฒน์พงศ์  บุญวงศ์
รองประธาน

 

นายจักรวุธ  เพชรดี
(R.W.B.)

 

นายเอกชัย  แทนโป
(R.W.B.)

 

นายยงยุทธ  ลิมพะสูตร
(A.T.C.)

 

นางสายสัมพันธ์ แน่นอน
(A.T.C.)

 

นายจรัญ  ควรหัตถ์
(B.T.C.)

 

นายอาณาจักร์  ทองทับ
(B.T.C.)

         

 

นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์
(B.T.C.)

 

นายภัทรพงศ์  คุณุ
(B.T.C.)

 

นายณัฐฏพงศ์  ขำละเอียด
(B.T.C.)

         

นางวิลาศินี    ต่ายเพชร
(B.T.C.)

<<< กลับหน้าหลัก >>>