เพลงและการร้องเพลง
  ประโยชน์ของการร้องเพลง
1.ขับกล่อมจิตใจและอารมณ์ให้ผ่องใส
2.ก่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง
3.ทำให้เกิดความสามัคคีรักใคร่
4.ผ่อนคลายความตึงเครียด
5.ช่วยเพิ่มความจำในบทเรียน
6.เป็นยาแก้ง่วง

        หลักการสอนเพลง
1.ผู้สอนต้องมีความมั่นใจในตัวเอง

2.ร้องให้ฟัง 1 หรือ 2 ครั้ง
3.ให้ร้องตามทีละวรรค
4.ให้สัญญาณก่อนการร้อง
5.ต้องคุมจังหวะให้ได้
6.อย่าออมเสียงหรือตะเบ็งเสียง
7.ร้องด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน

ลักษณะของเพลงที่ควรร้อง
1.เพลงที่รู้จักกันโดยทั่วไป
2.เพลงสั้นๆ
3.เพลงร้องไล่กันรอบวง
4.เพลงประกอบท่าทาง
5.เพลงที่มีลูกคู่


  ประเภทของเพลงที่นำมาร้อง
1.เพลงในโอกาสเฉพาะหรือโอกาสพิเศษ
2.เพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
3.เพลงปลุกใจ
4.เพลงที่เกี่ยวกับศาสนา
5.เพลงประกอบบทเรียน
6.เพลงสนุกสนาน ที่แฝงด้วยคติธรรม
  ระเบียบ ประเพณี และคำสอนต่างๆ
 
เพลงลูกเสือ
 
“ราชสดุดี”
ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี
ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์อบรมบ่นิสัย
ให้มีใจรักชาติศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา
เป็นอาภาผ่องพทุธิวุฒิไกร
ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง
กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน
ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย


@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือไทย”
เหล่าลูกเสือ ของธีรราช
ทะนงองอาจ สืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
สมัครสมาน โดยมีสามัคคีมั่น
พวกเราจะร่วมรักกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา....รักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือ
เลื่องลือต่อไปช้า-นาน ร่าเริงแจ่มใส
ใส่ใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบาน
เพราะกิจการลูกเสือไทย

@@@@@@@@@@@@

“วชิราวุธรำลึก”
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
ก่อกำเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
ปฏิภาณรักกษัตริย์ ชาติศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

@@@@@@@@@@@@

“มาร์ชลูกเสือไทย”
จริยะและคุณธรรม น้อมนำเราเหล่าลูกเสือเชื้อไทย
รักชาติ ศาสนา องค์พระราชายิ่งดวงใจ
รักษาความดีลูกเสือ เอื้อเฟื้อคนทั่วไป
ระเบียบเพื่อพร้อมวินัย ยึดมั่นในสามัคคี
ญ. เราผูกพัน รวมกัน สมานไมตรี
ลูกเสือน้อมชีวี เพื่อศักดิ์ศรี ลูกเสือไทย
ช. เราพร้อมใจ ห่างให้ไกล จากยาเสพติด
เป็นมารชีวิต จงช่วยคิดทำลาย
(พร้อม)
เราจงหาญกล้า น้อมรักษา อธิปไตย
ปฏิภาณยิ่งใหญ่ เทิดไท้ องค์ราชันย์
เราทุกคนเทิดไว้ อยู่เหนือดวงใจ
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ไซร้ ลูกเสือไทยเด่นทั้งโลกา

@@@@@@@@@@@@

“ไตรรงค์ธงไทย”
ไตรรงค์ธงไทย ปลิวไสวสวยงามสง่า
สีแดงคือชาติ สีขาว ศาสนา
น้ำเงินหมายว่า พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

@@@@@@@@@@@@

“คำขวัญลูกเสือสำรอง”
จงทำดีที่สุด นี่คือคำขวัญลูกเสือสำรอง
เราเป็นรุ่นน้อง จะขอทำตามลูกเสือรุ่นพี่
จงทำดีที่สุด นี่คือคำขวัญลูกเสือสำรอง
เรารุ่นน้อง ขอตามตลอดไป

@@@@@@@@@@@@

“พี่น้องลูกเสือ”
เราเป็นลูกเสือต้องช่วยเหลือกันและกัน (ซ้ำ)
ทำงานอะไร ต้องเข้าไปช่วยกัน (ซ้ำ)
เพื่อความสัมพันธ์ มีน้ำใจไมตรี
อย่าทำเมินเฉย นิ่งอยู่เลยไม่ดี
ต้องช่วยกันซี พี่น้องลูกเสือช่วยกัน

@@@@@@@@@@@@

“พบกัน”
เราพบกัน*** แสนยินดี *** ลูกเสือนี้มี
น้ำใจใฝ่คุณธรรม *** ความสัตย์ซื่อคือเรื่องใหญ่
ร่วมน้ำใจสามัคคีดีต่อกัน

@@@@@@@@@@@@


“กฎลูกเสือสำรอง”

ไหน ไหน ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ
ฉันยังไม่เชื่อ เธอคือลูกเสือสำรอง
ฉันจำกฎได้ ไหนท่องให้ฉันฟังลอง
บอกพี่ได้ไหมน้อง สำรองกฎว่าอย่างไร
ลูกเสือสำรอง ทำตามลูกเสือรุ่นพี่
ลูกเสือสำรอง ไม่ทำตามใจตนเอง

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือรื่นเริง”
ชื่นชีวา เต้นช่าช่าช่าด้วยกัน
ชื่นชีวันลูกเสือรักมั่นกันไว้
เมื่อมีงานต้องเบิกบานให้อิ่มใจ
ชื่นฉ่ำในพวกพ้องของเรา
ชื่นชีวิตผูกมิตรซึ้งด้วยไมตรี
ชื่นชีวีลูกเสือน้องพี่เริงเร้า
ด้วยวันนี้มีเพลงไว้ให้คลายเหงา
อย่าซึมเซาเฝ้าแต่รอเวลา
นานแค่ไหนก็ไม่รู้ลืมเลือน
ยังติดเตือนเพื่อนทุกคนที่ผ่านมา
จำได้ไหมใครเคยให้สัญญา
อย่ามัวช้าคว้าคู่ไปเต้นรำ
ชื่นใจนิดใกล้คนสนิทยามนี่
ชื่นฤดีพบหน้าเพื่อนที่ใฝ่ฝัน
เล่นรำร้อง พี่และน้องปองผูกพัน
ลูกเสือนั้นรักกันมั่นเกลียวกลม

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือสำรอง”
ลูกเสือสำรอง ต้องทำให้ดีที่สุด ดีที่สุด ดีที่สุด ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสำรอง

@@@@@@@@@@@@

“กฎลูกเสือสำรอง” (ตลุง)
ลูกเสือสำรอง ทำตามลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือสำรอง ไม่ทำตามใจตนเอง

@@@@@@@@@@@@

“เพื่อนลูกเสือ”
เพื่อนลูกเสือ ยิ้มทุกเมื่อ แสนสุขสันต์
แม้นมิพบ ประสบกัน สายสัมพันธ์คือจิตใจ
เพื่อนลูกเสือ ยิ้มทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
หลอมความรักรวมจิตใจพร้อมมอบให้กันทุกครา
เรื่องงานหนักเบาลูกเสือเราเก่งหนักหนา
ไม่เคยเกียจคร้านงานทุกงานเราศรัทธา
ร่วมมือกันทุกเมื่อ ช่วยเหลือกันทุกครา
ลูกเสือนี้ “มีน้ำใจ”
เพื่อนลูกเสือ สังคมเชื่อ ลูกเสือไทย
“น้อมนับถือ ความซื่อสัตย์” ไว้
ผองชาวไทย.........จึงนิยม

@@@@@@@@@@@@

“ตะลุงลูกเสือสำรอง”
ลูกเสือสำรอง ต้องทำหน้าที่ จงรักภักดีต่อชาติศาสนา ทั้งองค์กษัตริย์ รักยิ่งชีวา เราต้องรักษาหน้าที่ของตน ยึดมั่นในกฎ เพื่อความรุ่งโรจน์ บำเพ็ญประโยชน์แก่เราปวงชน ทำตามรุ่นพี่ไม่ตามใจตน ลูกเสือทุกคน ทำดีที่สุด

@@@@@@@@@@@@

“ในหมู่ลูกเสือ”
ในหมู่ลูกเสือ เมื่อรวมเราอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง ต้องช่วยกันทำ ทำไม่เว้นว่างงานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือจับมือ”
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นมือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ำ) ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมือ จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ ยิ้มด้วยเมื่อการจับมือ (ซ้ำ) เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

@@@@@@@@@@@@

“รำวงลูกเสือ”
เสียงกลองกระหึ่มมันดังพรึมพรึม สนุกจริงเหวย เพื่อนลูกเสือเราเอย อย่าช้าเลยรีบออกมารำวง
โน่นก็พี่นี่ก็น้อง อย่ามัวจ้องทำเป็นยืนงง ออกมารำวงกันเถิดน้องพี่ รำวงสนุกดี ขอเชิญน้องพี่ลูกเสือไทย รื่นเริงกันดีกว่า โอละหน่า เฉยอยู่ทำไม ร่าเริงเข้าไว้ จะสุขใจสุขจริงยิ่งเอย

@@@@@@@@@@@@

“ลิมโป้ลูกเสือ”
สนุกกันไปพาใจรื่นเริง มาร่วมบันเทิงกับลูกเสือดีกว่ากายและใจจะคลายเมื่อยล้า ทั้งรักษาอายุให้ยืนนาน กิจการงานเราลูกเสือไม่หวั่น เพราะทุกวันใจเราร่าเริง

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือมาแล้ว”
ลูกเสือสำรองมาแล้ว มาแล้วน้องแก้วของพี่
ลูกเสือสำรองคนดี มาซิ มาซิ เรามาสนุกกัน
(นอย น้อย น้อย ..........)

@@@@@@@@@@@@

“มอ เปอ แล ลูกเสือ”
มอ เปอ แล โกวา มอ เปอ แล โกวา
มอ เปอ แล โกวา ตือ บ่ ตือ โอปุย
เราลูกเสือสำรอง เราต้องทำความดี
คติพจน์เรามี ทำดีที่สุด
เราจะทำความดี เราจะทำความดี
เราจะทำความดี ทำดีที่สุด

@@@@@@@@@@@@

“พี่น้องลูกเสือ”
เราคือพี่น้อง ลูกเสือชาติไทย ดีใจที่เราได้มาเจอะกัน มาพบกัน รักเรามั่นตรึงจิต เป็นนิมิตดีเลิศช่างประเสริฐดีแท้ รักไม่เปลี่ยนแปร ผูกใจสัมพันธ์
เราลูกเสือไทย รักชาติไทย (ซ้ำ) เราต่างร่วมใจสามัคคี (ซ้ำ)
เพื่อชาติไทยเรา (ซ้ำ) จะได้รุ่งโรจน์สดศรี (ซ้ำ)
ร่วมรักร่วมใจร่วมสามัคคี มีไมตรีเป็นมิตรที่ดีทั่วกัน
พระมงกุฎเกล้าท่านทรงประธาน (ซ้ำ) หน้าที่ของเรานั้นบริการ (ซ้ำ)
พระมงกุฎเกล้าท่านทรงประธานหน้าที่ของเรานั้นบริการ

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือตบมือ”
ตบมือให้ดัง อย่ามัวนั่งนิ่งเฉย
ตบมือกันเถิดเหวย เพื่อเอยลูกเสือไทย
ตบมือให้ดัง เจ็บก็ช่างมันประไร
อย่ามัวนั่งเป็นทุกข์ สนุกกันเข้าไว้
นั่งนิ่งอยู่ทำไม จิตใจจะหมองเศร้า
เกิดมาเป็นคน อย่าทำตนให้ซึมเซา (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสืออย่าช้า”
เอ้า ฮ้า เฮ ฮา ชักช้าอยู่ใย
ลูกเสือ ฮ้า ไฮ เร็วรีบไปให้ทันเวลา
ลูกเสือ ฮิ ฮิ เร็วเข้าซิเขามีใหม่มา
เอ้า ฮ้า เฮ ฮา เร็วๆ รีบมาเข้าห้องอบรม

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือไทย”
โอ้ลูกเสือ เชื้อชาติไทย
สดชื่นแจ่มใส จิตใจร่าเริง
เราล้วนแต่บันเทิง รื่นเริงฤทัย
เราต้องรักกันไว้ ๆ ๆ

@@@@@@@@@@@@

“อยู่แห่งไหน”
อยู่ที่ไหน เหนือ กลาง ใต้
อีสาน......... หรือที่ใด
จงพร้อมจิตพร้อมใจ ร่วมกันพัฒนา
เรามารักกันไว้ ๆ ๆ

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสือร่วมใจ”
จากแดนไกลเหนือใต้อีสาน
เชื่อมผูกพันสำราญในดวงฤทัย
ขอให้จงโชคดี อย่าให้มีเภทภัย
หวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา
(หล่า ลา ลา ..................................)

@@@@@@@@@@@@

“มาร้องเพลงกัน”
มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลันทันที แล้วเราก็หันหน้ามาหากัน แล้วยิ้มให้กันตบมือ 3 ที
(ป๊าบ ป๊าบ ป๊าบ)
เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา สนุกนักหนา..............
ส่ายเอว 5 ที เอ้า 1 2 3 4 5

@@@@@@@@@@@@

“เดินทางไกล”
เกิดมาเป็นคน ต้องตรงเวลา อย่ามัวรอช้าเร่งรีบมาเร็วไว ร่วมเดินทางไกล
จะไกลเพียงใด พวกเราเดินไปแล้วสุขใจจริง
เริงสำราญเราเบิกบานเดินทางไกล ลืมทุกข์ไปเราสุขใจจริงๆ

@@@@@@@@@@@@

“ค่ายลูกเสือลั่น”
แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่
พวกเราแจ่มใส เมื่อมาอยู่ค่ายด้วยกัน
ต่างคนต่างรู้ในหมู่เรานั้น
ทุกข์สุขร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ชาติไทย
ตื่นเถิดหนาอายนกกามันบ้าง
อยู่ค่ายกว้างขวางแล้วเราสนุกสุขศรี
ไม่มีแม่อยู่ คุณครูคนดี ช่วยหนาวิธีผจญภัยนานา
เสื้อผ้านี้มีชุดเดียวเข้าค่าย
ลำบากยากกายพวกเราไม่เคยหน่ายแหนง
มีค่ายเหมือนบ้าน มีป่าเป็นกำแพง
พวกเราร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
โลกจะหมองครองน้ำตายามเศร้า
แบ่งกันว่าเขา แล้วเราเศร้าจริงใจฉัน
ค่ายมีน้ำใจใสแจ่มทุกวัน
รักค่ายไหมนั่น เมื่อค่ายลั่นความจริง

@@@@@@@@@@@@

“อยากเข้าค่าย”
อยากนักเข้าค่าย อยากจะได้คำชม บุกโคลนลุยตม ไม่ร้าวระบมหรือหน่าย
อดทนยิ่งเอย ไม่เคยบ่นลา ทั้งชีวามอบให้ ไม่ขอทำผิดไม่ติดสงสัย มอบไว้ดวงใจดีกว่า

@@@@@@@@@@@@

“นอนดีดี”
อยู่บ้านนอนดีดี ไม่ว่าดีมาเข้าอบรม ทีแรกทำใจระทม มาอบรมไม่สนใจ นานนานไป
พอเห็นคุณค่า ศรัทธาของลูกเสือไทย ลูกเสือนั้นมีระเบียบและวินัย เหนื่อยยากนั้นเราไม่หวั่น
เราช่วยเหลือกันดังเจตนา

@@@@@@@@@@@@

“สัญญาณนกหวีด”
ยาวหนึ่งครั้ง เราฟังได้ความว่าหยุด
เป่ายาวเป็นชุด เราต้องรีบรุดไปต่อไป
สั้นติดต่อกัน เราพลันเข้าแถวทันใด
สั้นยาวนั้นไซร้ เรารีบไปเพราะมีเหตุการณ์
นายหมู่มานี่ ฟังซีสั้นสามยาวหนึ่ง
ลูกเสือรำพึงจดจำคำนึง นี่คือสัญญาณ

@@@@@@@@@@@@

“แกรนด์ฮาวล์”
เรียก แพค แพค แพค ขานแพค แล้วทำวงกลม ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม
ลงนั่งยองๆ หงายมือแล้วก็ร้อง อาเคล่า เราจะทำดีที่สุด
กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ บอกนะว่า จงทำดี จงทำดี จงทำดี
นี่คือหน้าที่หมู่บริการ ทุกคนก็ชม เราจะทำดีที่สุด เสร็จสิ้นพิธี แกรนด์ฮาวล์

@@@@@@@@@@@@

“เมาคลีล่าสัตว์”
เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์
ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน
ถลกหนังมันออกมาหมด ถลกหนังมันออกมาหมด
มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย

@@@@@@@@@@@@

“สามัคคี”
หมู่สีเราอยู่ใกล้กัน เขตรั้วมาขวางกั้นกลาง
แต่ว่ารักของเรามิจาง เปิดทางมาสร้างรักเอย
อยู่กันคนละกอง เหมือนพี่เหมือนน้อง
ร่วมท้องเดียวกน อย่าให้เขาเย้ยหยัน
ว่าพวกเรานั้น ไม่สามัคคี
อยู่ด้วยกันดีดี ค่ำคืนนี้มารำวงกัน

@@@@@@@@@@@@

“ทิศ”
ทิศทั้งแปดทิศ ขอจงคิด จำให้เคยชิน
อุดร ตรงข้ามทักษิณ บูรพา ประจิม จำไว้
อิสาน ตรง หรดี ท่องอีกที จำให้ขึ้นใจ
พายัพ นั้นอยู่ทางไหน ตรงข้ามไปคือ อาคเนย์ (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“เดินวน”
เดินเอยเดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนิดเธออยู่ทิศอะไร ทุกคนโปรดได้เข้าใจ
ใครอยู่ทิศอะไรของจงบอกมา
หนึ่ง สมพร เธออยู่ทิศเหนือ สอง บุญเหลือ นั้นอยู่ ทิศใต้
สาม ตะวันออก สมใจจำไว้ สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตก เอย

@@@@@@@@@@@@

“เรร่อน ชินตา”
เรร่อน เรร่อน ชินตา ชินตา เรร่อน เรร่อน
เรร่อน เรร่อน ชินตา ชินตา เรร่อน เรร่อน
เรามาอยู่ค่ายด้วยกัน ด้วยกันทุกวันทุกคืน
เรามาอยู่ค่ายด้วยกัน ด้วยกัน ทุกวัน ทุกคืน

@@@@@@@@@@@@

“เพลินใจชาวดง”
เพลินใจชาวดง ล้อมวงกันเฮฮา
ลั่น ลัน ลา ลั่น ลัน ลา
เชิญชวนกันมา เฮฮามาชุมนุม
บุ่ม บุม บุ๊ม บุ่ม บุม บุ๊ม
ป่าดงพงไพร แม้ไกลสุดกันดาร
เรายังชาวกัน นัดวันมาชุมนุม
บุ่ม บุม บุ๊ม บุ่ม บุม บุ๊ม

@@@@@@@@@@@@

“มาตามนัด”
พวกเรามา มาวันนี้มาร้องเพลง ร่วมบรรเลงเป็นเพลงที่สุขใจ สนุกสนาน ร่าเริงกันไว้
ด้วยหัวใจของคนที่ร้องเพลง
มากลางวัน เธอนัดให้มากลางคืน มากลางคืน เธอนัดให้มากลางวัน
มองนานนาน คนสวยต้องมองนานนาน
มองนานนาน คนสวยต้องมองนานนาน
มอเตอร์ไซด์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซด์
มอเตอร์ไซด์ ไปไหนก็มอเตอร์ไซด์

@@@@@@@@@@@@

“ฝึกด้วยกัน”
ฝึกมาฝึกมาฝึก ฝึกมาฝึกด้วยคน (ซ้ำ)
พวกเราลูกเสือชาติไทย ต้องมาร่วมใจมาช่วยกันฝึก

@@@@@@@@@@@@

“ตาจังวา (ปลาซิว)”
(เวียดนาม) ปอง ออฟ ตูก เตอว ตาจังวา ฮือ...... รดเปรียด บ่อง สะแล ประดัง เหยียด กะบือกะเมา กะบือกะเมา บ่องปรอส
(ไทย) พี่พายเรือไป เจ้าปลาซิว ฮือ.... กระโดดปร๊าด พี่จึงร้อง ตะโกนญาติ
มาดูอีดำ ๆ ให้พี่ด้วย

@@@@@@@@@@@@

“อะรัมซัมซัม”
อะรัมซัมซัม อะรัมซัมซัม กิรี กิรี กิรี กิรัม ซัม ซัม อะราวมี อะราวมี กิรี กิรี กิรี กิรัม ซัม ซัม
เราทำ ทำ ทำ เราทำ ทำ ทำ ทำดี ทำดี ทำดี เราทำ ทำ ทำ จงทำดี จงทำดี ทำดี
ทำดี ทำดี เราทำ ทำ ทำ

@@@@@@@@@@@@

“วันอยู่ค่าย”
วันนี้รื่นเริง สำราญสุขสันต์อุรา พวกเราต่างมา มาอยู่ค่ายพักแรม เราร้องเรารำ
ยามเมื่อมาพักแรม สบายคล้ายคืนจันทร์แจ่ม พักแรม สุขสันต์อุรา (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ร่วมเฮฮา”
ร่วมเฮฮา เราก็มาเจอกัน (ซ้ำ)
ไม่รู้เป็นอย่างไร (ซ้ำ) ใจมันผูกพัน.................

@@@@@@@@@@@@


“ขุนเขา”
ป่าขุนเขาที่สูงใหญ่ ต้องใช้กำลังและศรัทธาฝ่าอุปสรรคนานา ต้องใช้ปัญญา และความกล้าหาญ

@@@@@@@@@@@@

“เที่ยวทะเล”
ไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวทะเล อย่ามัวโอ้เอ้ ไปเที่ยวทะเล กันเถิดเอย
ไปซื้อปลาบู่ ไปดูเรือใบ มาซิเร็วไว ไปเที่ยวทะเล ดูเรือตังเกกัน แล่นออกหาปลา

@@@@@@@@@@@@

“ทะเล”
ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล่ ทะเล้
ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล ทะเล่ ทะเล้
ลัน ลั้น หล่า ลัน ลั้น หล้า (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“แล่นเรือใบ”
แสงอรุณเบิกฟ้า ท้องนภาสดใส
สกุณาบินไกล แล่นเรือใบหาปลา
แล่นไปฝั่งซ้าย แล้วย้ายมาฝั่งขวา
ส่ายเอวไปมา เพลินอุราน่าชม

@@@@@@@@@@@@

“ทะเลสวย”
โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส
มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล
หาดทรายงามเห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา
กุ้งหอยนานา อยู่ในท้องทะเล

@@@@@@@@@@@@

“ลมบก ลมทะเล”
ลมบกลมทะเล อากาศถ่ายเทเปลี่ยนกัน เปลี่ยนกัน
ลมทะเลพัดตอนกลางวัน (ซ้ำ) ลมบกนั้นพัดตอนกลางคืน (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“สุขดวงใจ”
สุขดวงใจที่ได้มาพบหน้า สุขอุราที่ได้มาพบกัน ถึงจะอยู่บ้านไกล บ้านใกล้
จะอยู่แห่งไหนก็ไทยด้วยกัน โอ่ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ่ เรามาร้องไชโยให้ลูกเสือด้วยกัน
หน่อย นอย นอย ................

@@@@@@@@@@@@

“เจอะกัน”
เจอะกันวันนี้ ดวงฤดีสุขสันต์ เรามาพบกัน ผูกสัมพันธ์ไมตรี

@@@@@@@@@@@@

“เดี๋ยวเดียว”
เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้
แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ำ) เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว

@@@@@@@@@@@@

“ยินดีที่มาพบกัน”
วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ) ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก
ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป มาเถิดมาเรามา ร่วมจิตช่วยกันคิดทำให้การลูกเสือเจริญ

@@@@@@@@@@@@

“ยินดีที่รู้จัก”
ยินดีที่รู้จัก เพื่อนที่รักขอเชิญร่วมจิต
เรารักกันฉันมิตร รักสนิทเหมือนพี่น้องกัน
ยินดีที่รู้จัก เพื่อนรักขอร่วมใจมั่น
ขอให้ผูกสัมพันธ์ ร่วมรักกันให้นานเถิดเอย

@@@@@@@@@@@@

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม”
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มาหน้าตาหวานชื่น ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดชื่นอุราอย่ามัวรอ (ซ้ำ)
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย
ร่าเริง ร่าเริง เหล่าบันเทิงใจ หันหน้ากันไปทางไหน เขาก็ยิ้ม เราก็ยิ้ม (ซ้ำ)
ยิ้มแย้มเปรมปรีดิ์สดชื่นอุรา

@@@@@@@@@@@@

“พรวนดิน”
พรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกข้าวโพดสาลี
โอ้เจ้าดวงชีวา เจ้าไม่เมตตาตัวพี่
ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ตรงต่อเวลา”
ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
เราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา
วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ลูกเสืออยู่ไหน”
ลูกเสืออยู่ไหน (ซ้ำ) จะต้องไปหา (ซ้ำ) อยู่ไกลนักหนา แม้ขอบฟ้าบัง คิดถึงเธออยู่
ไม่เคยคิดชัง... ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“เวลานาที”
วันเวลานาที มีราคามากยิ่งกว่าสิ่งใด หากว่าใครไม่เสียดายเวลา ปล่อยเวลาล่วงเลยไปวันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้ เวลาล่วงไป โทษใครกัน (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“รอ”
รอฉันรอเธออยู่ แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด เธอจะมาเธอจะมาเมื่อใด นัดกันไว้ทำไมไม่มา
ฉันเป็นห่วง ฉันเป็นห่วงตัวเธอ ใจฉันเก้อ ชะเง้อคอยหา นัดไว้ทำไมไม่มา โอ้เธอจ๋า อย่าช้า
เร็วหน่อย รีบหน่อย ๆๆ เร่งหน่อยๆๆ

@@@@@@@@@@@@

“ตบมือ”
ตบมือข้างซ้าย ตบมือข้างขวา ทุกคนสนุกเริงร่า ตบมือข้างขวา ตบมือข้างซ้าย

@@@@@@@@@@@@

“ตบมือให้ดัง”
ตบมือให้ดัง ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหม อย่างน้อยรอยยิ้มก็ได้ (ซ้ำ) สนุกกันไป
เมื่อได้มาอบรม

@@@@@@@@@@@@

“ตบมือ 1 2 345”
ตบมือ 5 ครั้ง (1 2 345) ให้มันดังกว่านี้ (1 2 345)
กระโดดข้างหน้า 5 ที (1 2 345) แล้วกลับมาที่เดิม (1 2 345)
กระโดดไปข้างซ้าย (1 2 345) แล้วย้ายมาข้างขวา (1 2 345)
ชื่นในอุราเมื่อเรามาเจอกัน
ไม่รู้เป็นอย่าง  ไม่รู้เป็นอย่างไร  ชอบคนมีตังค์

@@@@@@@@@@@@

“กระโดด”
กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดเพื่อสร้างพลัง กำลังให้แก่พวกเรา
ลา ลั้น หล่า หล่า ลั่น ลา ....... (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ของใคร”
นี่มือ นี่มือใช่ไหม (ซ้ำ) ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง กระทบกันให้มันครื้นเครง (ซ้ำ) ฟังแล้วเป็นเพลง ชื่นใจ ชื่นใจ (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“จำ”
จำ จ้ำ จำ บอกให้จำทำใมกลับลืม
ลืม ลื้ม ลืม บอกให้ลืมทำไมกลับจำ
แหมมันน่าขำบอกให้จำทำไมกลับลืม
แหมมันน่าขำบอกให้ลืมทำไมกลับจำ

@@@@@@@@@@@@

“ลูกช้าง”
ลูกช้างทำไมจึงตัวใหญ่ ลูกไก่ทำไมจึงตัวเล็ก (ซ้ำ)
คิด แล้วยิ่งปวดหัวคิด (ซ้ำ) ก็ยังคิดไม่ออก
คิด แล้วยิ่งปวดหัวคิด (ซ้ำ) ก็ยังคิดไม่ออก
ลา ลา....................................

@@@@@@@@@@@@

“โตงเตง”
โตง โตง โตง นุ่งกระโปรงสีแดงสีแดง
เตง เตง เตง นุ่งกางเกงสีแดงสีแดง
สีแดงคือแสงตะวัน (ซ้ำ)
สีใครสีมันสีกันให้แรงแรง

@@@@@@@@@@@@

“ว่าว”
ว่าวที่เราชอบเล่น เช้าเย็นเราเคยเล่นว่าว
ว่าวน้อยที่ลอยสู่ดาว (ซ้ำ)
สองมือเราสาวเมื่อว่าวติดลม (ซ้ำ)
โบกสะบัดสวิส สวาส เวียนวน (ซ้ำ)
มองดูสับสนอยู่บนเมฆา (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“เที่ยวกันเถอะ”
เร็ว เร็ว เร็ว เอาลูกใส่เอวไปเที่ยวกันเถอะ (ซ้ำ)
วันนี้เรามีเพื่อนเยอะ (ซ้ำ) ไปเที่ยวกันเถอะเอาลูกใส่เอว

@@@@@@@@@@@@

“วน”
วน วน วน พวกเราวนให้มันรอบตัว (ซ้ำ) จับมือ จับแขน จับไหล่ (ซ้ำ)
พอจับที่ใจ อุ๊ยกลัวๆ

@@@@@@@@@@@@

“เล่นน้ำ”
มาพวกเรามา มาเล่นน้ำเร็วไว
ไปพวกเราไป หอย ปู กุ้ง ปลา
เราเป็นสัตว์น้ำ อยู่ในน้ำทุกเวลา
มาพวกเรามา มาเล่นน้ำเร็วไว

@@@@@@@@@@@@

“เรือแจว เรือพาย”
แจว แจว แจว แล้วก็ พาย พาย พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว แสนสนุก
สุขสบายเมื่อลงเรือพายเรือแจว
พาย พาย พาย แล้วก็ แจว แจว แจว แล้วก็ พาย พาย พาย แสนสนุกสุขสบายเมื่อลงเรือพายเรือแจว

@@@@@@@@@@@@

“เรือแจว”
แจวแล้วมาแจวจ้ำจึก น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจว แจวเรือจะไปของ (ซ้ำ)
ขอเชิญนวลน้องลุกขึ้นมาแจว (ขอเชิญหมู่สอง ลุกขึ้นมาแจว)

@@@@@@@@@@@@

“ฝนตกซ่าซ่า”
ฝนตกซ่าซ่า ลงมาเป็นฝอยฝอย ลูกเสือหลบฝนกันหน่อย (ซ้ำ) เปียกฝนเล็กน้อย
เดี๋ยวเป็นหวัดเอย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย.............

@@@@@@@@@@@@

“ลาโง่”
เจ้าลาเดินไปกินหญ้า ร้องเพลงช่างแสนไพเราะ (ซ้ำ) ถ้าไม่ให้มันกินหญ้า
มันจะว่าอย่างนี้ ซื่อบื้อ ๆ ๆ ๆ

@@@@@@@@@@@@

“โอ่ง”
โอ่ง จ๋า โอ่ง ซื้อโอ่งแถมฝา ส่งฝาชิงโชค เดินทางรอบโลก ชิงโชคฝาโอ่ง

@@@@@@@@@@@@

“สวัสดี”
สวัสดีเธอจ๋า เรามาพบกัน เธอกันฉัน สวัสดีๆ

@@@@@@@@@@@@

“สวัสดี”
สวัสดี สวัสดี วันนี้เรามาพบกัน เธอกับฉัน พบกันสวัสดี

@@@@@@@@@@@@

“สวัสดี”
เมื่อเจอกัน เราพบกัน สวัสดี สวัสดีค่ะ
เมื่อผิดพลั้ง ขออภัย ขอโทษที ขอโทษทีค่ะ
เมื่อจากไปยกมือไหว้ สวัสดี สวัสดีค่ะ
เมื่อเธอมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ

@@@@@@@@@@@@

“สวัสดี”
มาพวกเราเดินกันไปทำให้ใจร่าเริง (ซ้ำ) สวัสดีๆ
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ล้า ลา ลา ลา ลา
สวัสดี สวัสดี

@@@@@@@@@@@@

“รถตุ๊กตุ๊ก”
ขับรถตุ๊กตุ๊ก บรรทุกถ่าน รถขึ้นสะพานขึ้นสะพาน เลยชักกระตุก ชักกระตุก
ชักกระตุก ชักกระตุก ......... ชักกระตุก ชักกระตุก

@@@@@@@@@@@@

“ยิ่งยักยิ่งมัน”
ลา ลา ลา........... ยิ่งยักเราก็ยิ่งมัน ยิ่งมันเราก็ยิ่งยัก เรามายัก ยัก เรามายักให้มัน
ฮาเฮ เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......
เรายักเอวไปทางซ้าย เราย้ายเอวมาทางขวา เรามายักซ้ายขวา ยักซ้ายขวา ให้มัน
ฮาเฮ เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......

@@@@@@@@@@@@

“ลม”
ลมเอ๋ยลม ลมเอ๋ยลมโชยมา (ซ้ำ) ฝนตกลงมา..... ฮุยๆ ฉันอยากนั่งคุย กับเทวดา

@@@@@@@@@@@@

“เดินทางไกล”
เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอย่างไรไปให้ถึงปลายทาง เราลูกเสือชาติเชื้อวชิราฯ
ต่างขอพากันเดินทางไกล

@@@@@@@@@@@@

“เดินทางไกลรถไฟ”
ฉัก ฉึก ฉัก ฉึก ฉักๆ รถไฟ ฉึกฉัก ฉึกฉัก เรามาเดินทางไกลบนขบวนรถไฟ ฉึกฉัก ฉึกฉัก

@@@@@@@@@@@@

“ขายของบนรถไฟ”
ปู๊นกระฉึกๆๆ ดึกดึกบนขบวนรถไฟ ไม่ว่าจะไปทางไหนๆ บนรถไฟมีแต่คนขายของ ซื้อไหมค่ะๆ ขนมปังปอนด์ และนี่กาแฟร้อน เงาะ กระท้อน ฮอลล์ ไข่ ดันๆ

@@@@@@@@@@@@

“เจ้าคางคก”
เจ้าคางคก ฝนตกก็ออกหากิน เดินบนดินหากินแมลงเม่า ได้กินกันหางมันก็สั่นระรัว ทีละตัวสองตัว สั่นระรัว แผล็บ แผล็บ

@@@@@@@@@@@@

“ตุ๊ดตู่”
ตุ๊ดตู่ อยู่กลางทุ่งนา สี่ตีนเดินมา อะรัมซัมซัม ช้างน้อยส่งเสียง ส่งสำเนียงเสียง
ดูดีดำ อะรัมซัมซัม ดูดีดำ ชื่นใจ ชื่นใจ (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“มดแดง”
มดแดงขบแข้งขบขา ขบเสื้อขบผ้า ตุ้งแฉ่งๆ
มดแดงมันเต้นระบำ เลยหัวขมำ ตุ้งแฉ่งๆ

@@@@@@@@@@@@

“ยูงรำแพน”
ยูงรำแพน หางแบนแบน กรีดกราย (ซ้ำ) ขนเขียวลายงาม ระยับจับตา (ซ้ำ)
ลาลาลาล้าลาลาล่าลา นอยนอยนอยน้อยนอยนอยน่อยนอย

@@@@@@@@@@@@

“นกพิราบ”
พรับพรึบพรึบ พรึบพรับขยับบิน (ซ้ำ) ฝูงนกพิราบขาวดำและเทา น่ารักจริงนา
บนเวียนวนอยู่บนหลังคา บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา ไซร้ปีกหางกันอยู่ไปมา (ซ้ำ)
แสงแดดจ้าพากันคืนรัง

@@@@@@@@@@@@

“เป็ด”
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง
ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลา

@@@@@@@@@@@@

“เป็ด”
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป มองแล้วไม่น่าดูเลย
จำไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด

@@@@@@@@@@@@

“ช้าง”
ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า ช้างมันตัวโตไม่เบา จมูกมันยาว
เรียกว่างวง สองเคี้ยวใต้งวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาว

@@@@@@@@@@@@

“หมู”
หมู หมู หมู น้องเคยเห็นหมูหรือเปล่า หมูมันตัวอ้วนไม่เบา ผัดเผ็ดใบกระเพรา
อร่อยดี (ซ้ำ) กินแล้วอ้วนพีแข็งแรง

@@@@@@@@@@@@

“มด”
มด มด มด น้อยเคยเห็นมดหรือเปล่า มดมันตัวเล็กไม่เบา อ้ายที่แดงแดงเรียก
มดแดง อ้ายที่ดำดำเรียกมดดำ อ้ายที่นอนตะแคงเรียกมดตาย

@@@@@@@@@@@@

“ควาย”
ควาย ควาย ควาย เราแลเห็นฝูงควายอยู่ในนา อาหารของมันคือหญ้า (ซ้ำ)
เราไว้ไถนาเกี่ยวข้าวให้เรากิน

@@@@@@@@@@@@

“ลิง”
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง มันชอบวิ่งกระโดดไปมา
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมันมา
ครั้นพอถึงเวลา ออกเที่ยวหาผลไม้กิน

@@@@@@@@@@@@

“ปู”
ปูเอ๋ยปู มันอยู่ในรูมันทำอะไร เอานิ้วลองแหย่ลงไป (ซ้ำ) ปูมันตกใจหนีบมือทันที โอย โอ๊ย โอย โอย โอ๊ยเจ็บ

@@@@@@@@@@@@

“แมงมุม”
แมงมุมขยุ้ม ขย้ำ (ซ้ำ) พอตกตอนค่ำขยุ้มขยุ้ม

@@@@@@@@@@@@

“กิ้งก่า”
กิ้งก่า กิ้ง.....ก่า กิ้ง กิ้ง ก่า ก่า ก่า กิ้ง กิ้ง ก่า

@@@@@@@@@@@@

“ระบำนางช้าง”
นางช้างตัวหนึ่ง ออกไปเที่ยวเดิน
บนใยแมลงมุม เล่นจนเพลิดเพลิน
มันเห็นเป็นการ สนุกเหลือใจ
มันจึงร้องเรียกให้ นางช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมา
นางช้างสองตัว........................ฯลฯ
นางช้างสามตัว........................ฯลฯ
นางช้างสี่ตัว............................ฯลฯ

@@@@@@@@@@@@

“ลิงกับเสือ”
ลิงก็จับมือเสือ เสือก็จับมือลิง จับกันไม่เบื่อ ลิงก็จับมือเสือ เสือก็จับมือลิง

@@@@@@@@@@@@

“ลูกกบตัวน้อย”

ลูกกบตัวน้อย (ซ้ำ) พากันร่าเริงยินดี
หางมันไม่มี (ซ้ำ) ส่งเสียงกู่ร้องก้องดัง
กู่ว๊อก กว๊อกๆ กู่ว๊อก กว๊อกๆ
กู่ว๊อก กูวอก กูวอก (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“กระต่ายหมายจันทร์”
ฉันอยากจะบิน บินไปให้ถึงดวงจันทร์
ตามองบนนั้น มีกระต่ายหลายตัว
ฉันอยากจะขอ จะขอเอาไว้ในครัว
จงอย่ามองตัว เลยกระต่ายหมายจันทร์

@@@@@@@@@@@@

“แมลงเกาะกระต่าย”
มีแมลงตัวหนึ่ง เกาะอยู่บนจมูกกระต่าย มันจึงปัด มันจึงปัด แมลงก็บินหนีไป

@@@@@@@@@@@@

“แมลงวัน แมลงหวี่”
แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงหวี่ แมลงวัน ยุง ยุง ยุง เพราะมันตีกันแมลงวัน แมลงหวี่

@@@@@@@@@@@@

“ยุง”
ยุงมันมีมากหลาย มาเรามาช่วยตบยุง ยุงมันกัดที่ ก้น....ขอเชิญแม่ หน้ามล มาช่วยตบยุง เอ้า ตบๆๆๆๆ

@@@@@@@@@@@@

“ม้า”
ม้าวิ่งกรับกรับ เดี๋ยวเดียวลับตาเราไป
ม้าวิ่งเร็วไว เร็วทันใดควบกรับกรับกรับ
ม้าวิ่งเร็วรี่ ดูซิหายไป ม้าวิ่งไวควบกรับๆๆ

@@@@@@@@@@@@

“ควายลงภูเขา”
มีควายตัวหนึ่งลงมาจากภูเขาใหญ่ เป็นเวลานาน (ซ้ำ) โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ นานนานมาแล้ว

@@@@@@@@@@@@

“จีบควาย”
มองเห็นควายมันจีบกัน ฉันเลยไปช่วยมัน ผลักกันคนละที จะไม่ช่วยหรือก็ไม่ดี
จีบอีกทีหรือก็ยิ่งมัน ล้า ลา ลา ลา ลา หล่า ลา ล้า หล่า ลา

@@@@@@@@@@@@

“เจ้าคางคก”
เจ้าคางคก ฝนตกก็ออกหากิน เดินบนดินหากินแมงเม่า ได้กินกัน หางมันก็สั่นระรัว
ทีละตัวสองตัว สั่นระรัว แผล็บ แผล็บ

@@@@@@@@@@@@

“ไก่โต้ง”
ไก่โต้งขันโอ้ก อิ โอ้ก (ซ้ำ) ตัวเมียไข่ตก กระโต๊ก กระต๊าก (ซ้ำ) ออกไข่สบายใจมาก (ซ้ำ) กระโต๊ก กระต๊าก กระต๊าก กระโต๊ก (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“อึ่งอ่าง”
อึ่งอ่างมันอยู่ข้างโอ่ง มันทำตัวโก่งอยากกินมด เด็กเอ๋ยเจ้าอย่าพูดปด (ซ้ำ)
เดี๋ยวจะเป็นมด เป็นเหยื่ออึ่งอ่าง

@@@@@@@@@@@@

“ทิงโนง โน่ง โนง”
ทิงโนง โน่ง โนง (ซ้ำ) นกจิ้งโคงมาจับหลังคา เห็นแมวแจวเรือ เห็นเสือไถนา ทั้งเป็ด
และไก่มาหัดรำไทยกันกลางพนา เห็นช้างเคียงคู่มา ลูกเสือทำท่ารำวง

@@@@@@@@@@@@

“ล่องเรือ”
ล่องเรือไปตามธารา เห็นหอยปูปลา แหวกว่ายเวียนวน พวกลูกเสือมากันหลายคน (ซ้ำ) เห็นลูกเสือ 3..... คนเอาก้นชนกัน

@@@@@@@@@@@@

“คุณไม่รักทำไมไม่บอก”
คุณไม่รักทำไมไม่บอก (ปั่นแปะๆ) มาลวงมาหลอกกันเล่นทำไม (เป่ายิ่งฉุบ ๆ )
โอ้คนหลายใจ (อ้อเลาะๆ) ฉันทนไม่ไหวแน่ๆ (โอ๊ยเสียวๆ)

@@@@@@@@@@@@

“รอรัก”
ก ไก่ มันอยู่ที่แก้ม ป.ปลา มันอยู่ที่ปาก ต.เต่ามันอยู่ที่ตา ส่วน ม.ม้ามันอยู่ที่จมูก
ล.ลิงมันอยู่ที่ใหล่ ข.ใข่มันอยู่ที่แขน ร.รักสิมันขาดแคลน มี ฟ.แฟนไว้ในดวงใจ
ล้า ลา ลา ลา ลา ลา ลา (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ สุขกันเถอะเรา”
สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำไม
จับมือกันไว้ แล้วยักเอวยักไหล่
หมุนตัวกลับไป หมุนตัวกลับมา
อย่ามัวรอช้า เปลี่ยนคู่มาเร็วไว

@@@@@@@@@@@@

“ส้มตำ”
ส้มตำมะละกอส้มตำ (ซ้ำ)
เหยาะน้ำปลานิดหน่อย (ซ้ำ)
ปลาร้าตัวน้อยมาคอยส้มตำ

@@@@@@@@@@@@

“บ้านทรายทอง”
บ้านทรายทอง (ซ้ำ) มีพจมาน ชายกลาง หญิงเล็ก หญิงใหญ่ ชายน้อยเดินไม่ค่อยไหว (ซ้ำ) ผู้หญิงปากร้ายคือ หม่อมแม่ๆๆๆ
เฮ้ ลาลันลา ลาล้าลาลาลา.......

@@@@@@@@@@@@

“หัวใจผมเดาะ”
โอ๊ย หัวใจผมเดาะ แหมจำเพาะมาเดาะเอาตรงหัวใจ ที่อื่นมีถมไม่ไปเดาะนี่เพราะอะไร ดันมาเดอะเอาตรงหัวใจ ใครบ้างที่เหมือนอย่างผม

@@@@@@@@@@@@

“ส่งข่าว”
ใครเขาทำอะไรที่ไหน
ทำกับใคร ตั้งแต่เมื่อไหร่
เขามาพบกันทำไม (ซ้ำ)
ทำอย่างไร ขอให้บอกมา

@@@@@@@@@@@@

“ฟ้าลั่น”
แน่ะดังฟ้าลั่น แน่ะดังฟ้าลั่น
ได้ยินไหม ได้ยินไหม
เสียงฝนตกดังเปาะแปะ เสียงฝนตกดังเปาะแปะ
เราเปียกปอน เราเปียกปอน

@@@@@@@@@@@@

“นี่มือ”
นี่มือนี่มือใช่ไหม ไม่ใช่ของใครเป็นของเราเอง
พบกันทำให้ครื้นเครง (ซ้ำ) ช่วยบรรเลงเป็นเพลงเสนาะดี (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ตะระแร็ก”
ตึง ตะระแร็ก ตึง ตะระแร็ก แต่นแตนแต้นๆ ตึง ตึง ตึง

@@@@@@@@@@@@

“เมื่อย”
เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ๋า ต้องทำท่าอย่างนี้อย่างนี้
ทำแล้วสดชื่นดี (ซ้ำ) อย่างนี้ๆ ๆ สบายใจจัง

@@@@@@@@@@@@

“ออกกำลังซ้าย ขวา”
มาพวกเรามาครูจะพาไปออกกำลัง (ซ้ำ) ยกมือข้างซ้ายและขวา (ซ้ำ)
โย้ไปข้างหน้าแล้วมาข้างหลัง มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่มตุ้มมง (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ออกกำลัง”
ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลง
ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
ร่ำร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย
แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องรำทำเพลง

@@@@@@@@@@@@

“หากว่าเราออกกำลัง”
หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน (ซ้ำ) หากพวกเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์
ใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมือพลัน (ผงกหัว กระทืบเท้า ส่งเสียงดัง เปล่งเสียงไชโย ออกท่าทาง)

@@@@@@@@@@@@

“ดอกไม้แดนไพร”
แดนป่าเขา หนูน้อยเริงใจ เด็ดดอกไม้สอดใส่แซมผม
ดอกมะลิวัลย์กรรณิการ์ลั่นทม เฝ้าเด็ดดมนิยมแดนไพร
ชวนกันร้องเพลงเพลินเดินไป น่าชื่นใจดอกไม้ในป่า

@@@@@@@@@@@@

“หมู่สี...อยู่ไหน”
หมู่สี แดง อยู่ไหน หมู่สี แดง อยู่ไหน อยู่นี่จ๊ะๆ สุขสบายดีหรือไร สุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนละ สวัสดี

@@@@@@@@@@@@

“หวานตา”
หวานตาหวานเพลง เรามาบรรเลงเป็นเพลงฮาวาย
สนุกจริงหนาไม่ว่าชายหญิง ระรื่นชื่นใจในวงฟ้อนรำ

@@@@@@@@@@@@

“ไปตลาด”
คุณแม่ไปตลาด เดินนวยนาดกับหนูบุปผา
คุณแม่ซื้อ...พัดงามตา (ซ้ำ) หนูบุปผาขอมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)
คุณแม่ซื้อ....กรรไกรตัดผ้า (ซ้ำ) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)
คุณแม่ซื้อ....ตุ๊กา (ซ้ำ) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)
คุณแม่ซื้อ....จักรเย็บผ้า (ซ้ำ) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)
คุณแม่ซื้อ....เก้าอี้โยกมา (ซ้ำ) หนูบุปผาของมาเล่นโชว์ (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“กรรไกร ใช่ ผ้า ไหม”
กรรไกร ใช่ ผ้าไหม ใช่หนึ่งใบ สองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาท หนึ่งใบ ใช่ ผ้าไหม ใช่ กรรไกร

@@@@@@@@@@@@

“อะรัม ซัม ซัม”
อะรัม ซัม ซัม (ซ้ำ) กิรีๆๆๆ กิรัมซัม ซัม อราวมี (ซ้ำ) กิรีๆๆๆ กีรัมซัม ซัม

@@@@@@@@@@@@

“พวกเราจงทำ”
พวกเราจงทำ (ซ้ำ) ทำดีๆๆๆๆ พวกเราจงทำ อย่าช้าซี (ซ้ำ) ทำดีๆๆๆๆ พวกเราจงทำ

@@@@@@@@@@@@

“ฮิปโป”
ฮิ๊บฮิ๊บโป โอ้โฮตัวมันใหญ่ (ซ้ำ) มันเดินอุ้ยอ้าย (ซ้ำ) ลาลันลา.......................

@@@@@@@@@@@@

“ปรบมือ”
ปรบมือกันให้สนุกครื้นเครง
ปรบมือบรรเลงแสนประทับใจ
เพลงไพเราะเสนาะจับใจ
ปรบมือคราใดก็สุขใจไปหมด
123 456 123 456789

@@@@@@@@@@@@

“ตำรวจดับเพลิง”
โอเมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแดงจ้า พวกเราพากันดับไฟมิช้าที รถดับเพลิงทุกคันห้อตะบันมิได้รอรี รีบเร็ววิ่งจี๋ รีบไปดับไฟ ไฟมันลุกมีความร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน น้ำมีไว้กลัวไฟทำไมกัน

@@@@@@@@@@@@

“ชุมนุมรอบกองไฟ”
โอ เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแดงจ้า พวกเราพร้อมหน้ากัน คืนวันนี้มีสุขปลดเปลื้องทุกข์ รับความสำราญ เธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ
ไฟมันลุกมีความร้อนไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน สุขฤทัย
ร่วมวงเฮฮา (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ความซื่อสัตย์”
ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของคนดี
หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้
มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป
คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมการงาน

@@@@@@@@@@@@

“ผูกไมตรี”
ผูกไมตรีกันหนา ฉันสัญญาเป็นเพื่อนกับเธอ ฉันไฝ่ฝันมานานนะเธอ อยากพบเธอขอผูกไมตรี ลัน ลัน ลา...........................

@@@@@@@@@@@@

“ความเกรงใจ”
ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี
ลองตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ
เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใคร
คนนั้นไซร้ ไร้คุณธรรมประจำตน

@@@@@@@@@@@@

“ลา”
ออกปากว่าจะลา น้ำตาไหลร่วง (ซ้ำ)
แสนรักแสนห่วง โอ้แม่ดวงจันทรา
ด้วยถึงกำหนด หมดเวลา
ขอลาแล้วเธอจ๋า แต่ใจอุรานั้นคร่ำครวญ

@@@@@@@@@@@@

“ลาก่อน”
ลา ลาก่อน จำจรฉันต้องขอลา ลาแล้วโอ้แก้วตา ถึงเวลาจำลาจากจร (ซ้ำ)

@@@@@@@@@@@@

“ลา”
ถึงวันที่จะต้องลา จะต้องลาลูกเสือที่รักร่วมใจดวงฤดีของเรา สุดที่อาลัยดวงใจร้องไห้ไม่อยากลา นึกถึงคืนวันที่ผ่านเลยไป สุดแสนอาลัยลูกเสือจำต้องจากลา ลากันไปขอให้โชคดีเถิดหนา จำลาขอลาไปก่อนเอย

@@@@@@@@@@@@

“ลา”
ลาก่อนเพื่อนที่รัก ลาก่อนเพื่อนที่รัก ลาแล้ว ลาก่อน เราจะพบกันอีก เราจะพบ
กันอีก ลาก่อน ลาก่อน

@@@@@@@@@@@@

“พรากจากกัน”
ถึงวันจำพรากจากกันไป ห่วงใยฤทัยอาวรณ์
เหมือนกำจำพรากต้องจากจร อ้อนวอนขอพรเทวา
โปรดรักษาพี่น้องลูกเสือไทย จงเดินทางกลับบ้านด้วยดี
จงอย่ามีทุกข์โศกโรคภัย จงอย่าลืมพี่น้องของเรา
เหล่าลูกเสือไทย จำลาสุดแสนอาลัย
แม้ต้องจากไกลจงอย่าได้ลืมกัน รักมั่นอย่าลืมกันนะเธอ

@@@@@@@@@@@@

“จากกัน”
ก่อนจะจากกันไป ขอฝากใจไว้กับทุกทุกท่าน (ซ้ำ) ถึงตัวไปใจนั้น ไม่แปรผันและห่างไกล แม้ว่าเราจากกันไม่ช้าพลันคงจะพบกันใหม่ ขอโชคดีมีชัยหมดทุกข์โรคภัยตลอดกาล

@@@@@@@@@@@@

“กาญจนบุรีศรีสยาม”
กาญจนบุรีดินแดนที่สุขสันต์อาจิณ
แดนอุดมด้วยทรัพย์สินผืนแผ่นดินทองของชาติไทย
ดินแดนสวยประหลาดธรรมชาติเลอล้ำถิ่นใด
งามถ้ำธารน้อยใหญ่เพลินใจเมื่อยามได้ชม
ตื่นตาครั้นมาน้ำตกพลิ้วตกรื่นรมย์
เสียงครืนครั่นโครมพลิ้วพรมอยู่ชั่วกาล
ไทรโยคทั้งใหญ่น้อย สวยหยดย้อยแลดูตระการ
สวยเอราวัณแม้นถิ่นวิมานตราตรึง
ถ้ำละว้าแลลานวังตะเคียนชวนฝันรำพึง
งามสุดงามถ้ำดาวดึงส์สวยติดตรึงงามซึ้งไม่วาย
มีหินหยดย้อยน่ายลสวยราวหยดหยาดเพชรเพริดพราย
ชวนให้ชมมิหน่ายดังประกายน้ำค้างพร่างพรม
เปรียบดังทิพย์แดนวิมานสวรรค์สร้างชั้นพรหม
แคว้นกาญจน์รื่นรมย์ด้วยทิวทัศน์เพลิดเพรา
กาญจน์สวรรค์บนดินช้ำจิตจินต์งามเฉิดเฉลา
มิเคยอับเฉานี้แหละแคว้นเราเมืองกาญจน์

@@@@@@@@@@@@

“ไทรโยคแห่งความหลัง”
ท่ามกลางสายลมโบยโบก ริมน้ำธารไทรโยค ดินแดนแห่งความหลัง ฉันยังจำได้ ใต้เงาร่มไม้บัง ตรงที่เราเคยนั่งอยู่เพียงสองคน
ได้ยินเสียงลมเบาๆ กลางแสงนวลจันทร์เจ้า ดวงดาวเกลื่อนเวหน สายน้ำซัดซ่าหลั่งมาจากเบื้องบน
คืนนั้นเราต่างคน อยู่ชิดกันไม่ห่างไกล
ไทรโยคเคยเป็นเหมือนแดนสวรรค์ที่เธอกับฉันร่วมกันสร้างไว้ในใจ เดี๋ยวนี้ตรอมตรมเพราะเธอมาเปลี่ยนไป เห็นไทรโยคทีไรช้ำใจไม่อยากชม
ท่ามกลางสายลมไทรโยค คงเหลือความเศร้าโศก ดวงใจสุดขื่นขม เสียงน้ำซัดซ่าหริ่งเรไรร้องระงม เคยเหมือนเพลงชื่นชมกลับคล้ายเพลงที่บาดใจ

@@@@@@@@@@@@

“สาวปิล๊อก”
บ้านอีต่อง ตำบลปิล๊อก น้องขอบอกพี่ชายคนดี บ้านน้องนางอยู่บนเขาตะนาวศรี เขตแดนพอดี เขตแดนพอดีเมืองไทยพม่า มีป่ามีเขามีแมกไม้ลำธาร
ตากลมกลมผมไม่เคยแต่ง แก้มแดงแดงที่พ่อเขาให้ ยังมีสี่ห้องประตูหัวใจ ที่เปิดเอาไว้ ยังไม่มีคนจอง ไม่มีคนมอง ยังไม่มีคนหมั้น
เป็นสาวปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ไม่ใกล้ไม่ไกล ในโอกาสที่ดี มาเยี่ยมน้องบ้านซิ สาวปิล๊อกยังรอ
เส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวลดชันชัน ให้พี่บากบั่นมาเยี่ยมน้องบ้างซิ มากินอากาศใสใสดีดี ป่าเขียวขจีมีเมฆน้อยร้อยเคียง ได้ยินสำเนียง เสียงนกไร้ร้องเพลง

@@@@@@@@@@@@

“หนุ่มเมืองกาญจน์”
พี่เป็นหนุ่มเมืองกาญจน์ บ้านอยู่ลำภาชี ลูกเต้าเมียยังไม่มี และไม่เคยคิดจะมี เพราะตอนนี้ยังจน ให้บวชเรียนกันเสียก่อน ก่อนจะมีใครสักคน มาเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนทน มาอยู่กับคนก็ที่เมืองกาญจน์เอย
(สร้อย) มาเถิดแม่มา มาเล่นพาดผ้ากันเอย พี่ตั้งวงคอย อย่าให้วงกร่อยเลยเอย พี่รักจริงๆ รักแล้วไม่ทิ้งเลยเอย มาเถิดตาหวานมาอยู่เมืองกาญจน์เถิดเอย
เที่ยวหรือยังเมืองกาญจน์ ข้ามสะพานแม่น้ำแคว พี่จะพาไปล่องแพ ล่องไปตามสองแก่งแคว ชมทิวทัศน์สวยงาม เขื่อนสะพานถ้ำน้ำตก ยี่สกเป็นปลาประจำ พลอยนิลมีชื่อลือนาม มาเถิดคนงาม มาอยู่ที่เมืองกาญจน์เอย
(สร้อย)......................................
พี่เป็นหนุ่มเมืองกาญจน์บ้านทำไร่ ทำนา ตัดอ้อยขุดพลอยหาปลา หากว่าเธอคิดจะมา ช่วยกันขยันทำกิน ให้เธอเป็นคนนับเงิน พี่จะเป็นคนพลิกดิน มีเงินเหลือใช้เหลือกิน ซื้อพลอยซื้อนิลให้หมดเมืองกาญจน์เอย
(สร้อย).....................................

@@@@@@@@@@@@

“ถิ่นไทยเดิม”
ถิ่นไทยเดิมอยู่ดินแดนเทือกเขาอันใด
ตระกูลไทยเป็นชาติใหญ่มาแต่โบราณ
อยู่มาหากินขาดแคลน
ข้ามแดนทิ้งเรือนทิ้งบ้าน
ถูกศัตรูรุกรานต้องย้ายแยกแตกกันไป
พวกไทยน้อยยึดลำโขงลงมาทางใต้
ส่วนไทยใหญ่ไปตามลำน้ำสาละวิน

@@@@@@@@@@@@

“ดุจบิดรมารดา”
รักชาติยอมสละแม้ชีวี รักเกียรติจงเจตน์พลีชีพได้ รักราชมุ่งภักดิ์รองบาท
รักศาสน์ ราญเศิกไซร้ เพื่อเกื้อพระศาสนา
อันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ดุจบิดรมารดาเปรียบได้ ยามสุขสโมสรทุกเมื่อ
ยามศึกทุกข์ยากไร้ประหลาดเว้นฤาควร

@@@@@@@@@@@@

“สามัคคีชุมนุม”
พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างภูมิใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
(สร้อย) อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
กิจใดถ้าประสงค์มี ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง
(สร้อย).............
ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตรายขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณพระกรุณา
(สร้อย)..............
สามัคคีแหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน
(สร้อย).............

@@@@@@@@@@@@

 
<<< กลับหน้าหลัก >>>